June 20th, 2020

Жидовский режим в Польше установит трекеры на каждый автомобиль. И штрафы есть...


Nowy obowiązek dla kierowców! Za brak urządzenia lokalizacyjnego przewidywane kary do 1,5 tys zł


Montaż urządzenia lokalizacyjnego w samochodzie będzie obowiązkiem każdego kierowcy. Już w przyszłym roku opłaty drogowe będą naliczane w nowy sposób.

Montaż urządzenia lokalizacyjnego w samochodzie

Już w I kwartale 2021 roku wszyscy kierowcy będą mieli nakaz zakupu, montażu oraz rejestracji odpowiedniego urządzenia. Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj nowelizację ustawy o drogach. Ma być to nowy sposób pobierania opłat za płatne odcinki dróg w Polsce. Na terenie naszego kraju mamy ich „zawrotną ilość” – niecałe 4 tys. kilometrów. Chodzi o zewnętrzny system lokalizacyjny, urządzenie pokładowe lub urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem, by zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych. Mają one rejestrować okres przejazdu po drogach, oraz dokonać wpisu w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną. Kto będzie pobierać opłatę elektroniczną? Ma to wykonywać szef Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą systemu teleinformatycznego. Jak czytamy

W przypadku nie posiadaniu owych urządzeń bądź braku rejestracji w systemie grozi nam mandat w wysokości od 500 do 1500 złotych. Obowiązek ma wejść w życie w I kwartale 2021 roku.


https://techpremiery.pl/montaz-urzadzenia-lokalizacyjnego-w-samochodzie/?fbclid=IwAR3t7KSpIvv0dnLZcw5McmbR9OssmKYffS4bRIQ5oARQZ9vvrOda7CVsETU

Главный Совет Союза Русского Народа. О нелегитимной конституции РФ

Аналитическое заявление Главного Совета Союза Русского Народа по "поправкам" в конституцию

1. Основной закон (называемый конституцией от лат. constitutio, установление) призван определять смысл и цель существования государства, его идейные ценности (идеологию) и правопорядок, обезпечивающий воспитание и жизнь народа на основании этих ценностей. С древних времен этому служили на Руси государственные законы, начиная с Русской правды и до Основных Законов Российской империи XIX-XX веков, которые определяли сущность православной власти как служащей Богу в согласии с духовной властью (Церковью) ‒ и никак иначе.

После разрушения России и ее оккупации богоборческим Интернационалом все советские революционные (нелегитимные) конституции провозглашали безбожную суть нового государства на руинах России и руководящую роль богоборческой компартии ("ум, честь и совесть нашей эпохи"), преследовавшей утопическую цель марксизма: уничтожение мiрового зла через установление на всей планете трудового муравейника "счастья", в котором уничтожены основные духовные ценностные признаки человеческого общества, такие как семья, нация, религия, да и сама свободная личность... Читать дальше »